Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Gemeentegrond gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Dit geldt ook voor steigers, bouwmaterialen e.d. Ook dan dient u toestemming te vragen voor het gebruik van gemeentegrond.

Indien u gebruik wilt maken van de gemeentegrond voor bouwmaterialen en steigers, dient u hiervoor het aanvraagformulier te gebruiken "tijdelijk ingebruiknemen van gemeentegrond". Deze treft u aan onder formulieren.

De leges voor de toestemming voor het in gebruiknemen van de gemeentegrond bedragen € 40,65. De precario (in geval van bouwmaterialen/steigers) bedraagt € 2,20 per week per m2.

Contact

U vraagt toestemming bij de gemeente.

Voor het aanvragen van de toestemming voor het gebruik van gemeentegrond, kunt u het daarvoor bestemde aanvraagformulier gebruiken. Klik hier voor het benodigde aanvraagformulier.

 

Online
U kunt ook online toestemming vragen voor het gebruik van gemeentegrond.
Klik hier als u als burger toestemming wilt vragen.

Klik hier als u voor een bedrijf toestemming wilt vragen.

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Om toestemming aan te vragen om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
  • een beschrijving van wat u gaat doen

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Uitgelicht


Zoeken