Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Afvalstoffenheffing

U dient afvalstoffenheffing te betalen als u de gebruiker bent van een perceel, waarvoor de gemeente verplicht is om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De belastingplicht ontstaat bij het begin van het belastingjaar. Als u een perceel in gebruik neemt in de loop van het belastingjaar, betaalt u deze belasting vanaf de eerstvolgende kalendermaand na de ingebruikname.

Waarom is er afvalstoffenheffing?
De gemeente is op grond van de Wet Milieubeheer verplicht tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen bij woningen. Om aan deze wettelijke plicht te voldoen, zijn bij alle woningen afvalcontainers geplaatst. Er worden kosten gemaakt voor personeel, materiaal ed. en financiële bijdragen verstrekt aan afvalverwerkende bedrijven. Deze kosten worden voor een groot deel verhaald op de gebruikers van de objecten waarvoor de inzamelplicht geldt.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om met ingang van 1 januari 2012 geen vrijstelling meer van de afvalstoffenheffing te verlenen. (zie artikel onder : nieuws en activiteiten, nieuws, 2012: ' de gemeente verleent geen vrijstellingen afvalstoffenheffing meer '.

Voor 2016 zijn gedifferentieerde tarieven vastgesteld en deze bedragen als volgt:

  • voor één persoon € 204,45
  • voor twee personen € 251,55
  • voor drie of meer personen € 279,70
  • voor vakantiewoningen € 279,70

Burgemeester en wethouders hebben besloten om met ingang van 1 januari 2012 geen vrijstelling meer te verlenen van de afvalstoffenheffing.

Wetten

Wet milieubeheer

Gemeentewet

Contact

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken