Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Dienstverleningsconcept en kwaliteitshandvest

Als u als inwoner of ondernemer een vraag hebt aan de gemeente of iets nodig heeft, verwacht u snel een gericht antwoord, zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Dat is begrijpelijk en daar zetten de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis zich voor in. Lees meer over de gezamenlijke visie op dienstverlening en het kwaliteitshandvest.

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn ieder voor zich steeds bezig om de dienstverlening te verbeteren. Daarvoor wordt aangesloten bij diverse landelijke programma's op dit gebied. Bij de drie gemeenten zijn de uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening vrijwel gelijk. Dat biedt een stevige basis voor samenwerking op dit terrein. Bovendien heeft u in Zeeuws-Vlaanderen steeds vaker te maken met een veelheid aan organisaties die met elkaar moeten samenwerken om bepaalde diensten te kunnen bieden. Door samen te werken aan de verbetering van de dienstverlening en tegelijkertijd aan te sluiten bij de landelijke op de dienstverlening van de overheid wordt bevorderd dat de overheid - samen met het Waterschap, de Provincie en de diverse Rijksdiensten – in samenhang naar buiten kunnen treden. 

 

Bij het ontwikkelen van de Zeeuws-Vlaamse visie op de dienstverlening, is rekening gehouden met de Zeeuws-Vlaamse cultuur waarbij gemoedelijkheid, een persoonlijke benadering en korte lijnen belangrijke aspecten zijn. 

 

De visie geeft richting aan de verdere verbetering van de dienstverlening. Verder hebben de drie gemeenten op papier gezet wat burgers mogen verwachten ten aanzien van o.a. de benadering en de wachttijden. Deze servicenormen geven het niveau aan dat de gemeenten willen bereiken. De komende tijd worden op basis van de visie op de dienstverlening verdere stappen gezet om dit niveau te bereiken.


Uitgelicht


Zoeken