Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2017 / September / Beperking van verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

Beperking van verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

Wat is de BRP?

De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Van iedere inwoner van Nederland bestaat in de BRP een persoonslijst. Deze persoonslijst bevat de belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aangebrachte wijzigingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden). Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden. Zo wordt voorkomen dat u zelf aan overheidsinstanties elk afzonderlijk uw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw persoonsgegevens.

 

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?

 

Overheidsorganen

Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (belastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen (erfrecht). Het gebruik van de BRP-gegevens is van belang voor een goede uitvoering van taken van deze instanties. Het is wettelijk niet mogelijk dat uw gegevens geheim blijven voor deze instanties. Welke persoonsgegevens deze afnemers krijgen is bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De instanties krijgen slechts de gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan kunt u terecht bij de afdeling Externe dienstverlening, via tel. 140117. Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl.


Uitgelicht


Zoeken