Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2016 / Oktober / Subsidieaanvraag 2017

Subsidieaanvraag 2017

In 2016 is voor het eerst subsidie toegekend op basis van de nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Sluis. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen een basissubsidie en een aanvullende subsidie in het kader van bevordering leefbaarheid. In de subsidiebeschikking staat of de basissubsidie alleen voor 2016 is toegekend of dat deze voor meerdere jaren is verstrekt. Als een meerjarige basissubsidie is toegekend, dan blijft het vastgestelde subsidiebedrag van kracht en wordt dit medio januari 2017 betaalbaar gesteld.  Wel dient aangegeven te worden wanneer activiteiten tussentijds zijn gewijzigd of als activiteiten, om welke reden dan ook, zijn stopgezet. 

 

Verder van belang zijn de voorwaarden t.a.v. de definitieve vaststelling van de subsidie 2016:

  • Een subsidiebedrag tot € 1.500,-- wordt ambtshalve vastgesteld.  Hiervoor hoeft geen verantwoording te worden afgelegd. Wel moet er altijd een melding plaatsvinden als een activiteit niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd; de subsidie moet dan natuurlijk (deels) worden terugbetaald;
  • Bij een subsidiebedrag tussen de € 1.500,-- en € 100.000,-- dient uiterlijk 1 maart 2017 een aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie worden ingediend. Bij de aanvraag moet een inhoudelijk en financieel verslag toegevoegd worden, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk zijn verricht.

 

Om in 2017 voor subsidie in het kader van leefbaarheid in aanmerking te komen, moet uiterlijk op 1 november 2016 opnieuw een aanvraag worden ingediend worden. Het is mogelijk hiervoor het standaard aanvraagformulier te gebruiken of gebruik te maken van de digitale versie. Deze is te vinden op de website van de gemeente Sluis.

Tevens is het van belang te weten dat de eenmalige overgangsregeling in 2016 per 1 januari 2017 komt  te vervallen.

 

Te downloaden:

 


Uitgelicht


Zoeken