Principeverzoek indienen

Wijken uw (bouw)plannen af van een bestemmingsplan?
En wilt u meer duidelijkheid voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt?
Dan kunt u een principeverzoek indienen.
De gemeente bekijkt dan of uw plan in de basis haalbaar is en of zij hieraan wil meewerken.

Regelen

U vraagt een principeverzoek aan via een e-mail aan info@gemeentesluis.nl.

U geeft in uw e-mail aan:

 • Uw contactgegevens.
 • Wat de plannen zijn.
 • Om welk adres of kadasternummer het gaat.
 • Tekeningen en schetsen van de nieuwe situatie.

U kunt uw principeverzoek ook per post aan ons sturen.
U stuurt uw brief aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Na het principeverzoek

Een principeverzoek kunt u indienen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.
Een positieve principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning.
U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

De gemeente vertelt u of u een omgevingsvergunning of herziening van een bestemmingsplan moet indienen.

Wat u moet weten

Gaat de gemeente akkoord?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Afwijken volgens regels van de gemeente.
 • 'Binnenplanse afwijking'.
  In het bestemmingsplan zelf staat wanneer u mag afwijken.
 • Afwijken met een ruimtelijke onderbouwing.
  Dit is een rapport wat u laat maken door een deskundige.
  Let op: dit is een lang traject.
 • Wijzigen van het bestemmingsplan.
  Let op: dit is een lang traject.
  U moet rekening houden met de duur van 1 jaar.

Kosten

Afwijken van het bestemmingsplan kost geld.