Juiste datum uitnodiging thema-avond Retranchement

De inwoners van Retranchement hebben vorige week een brief van het college van Burgemeester en Wethouders ontvangen waarin zij zijn uitgenodigd voor de thema-avond.
Er is onduidelijkheid over de precieze datum.
Op donderdag 11 oktober 2018 brengt het college een bezoek aan het dorp.
Inwoners van Retranchement zijn deze avond vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Dorpshuis.
Het college gaat deze avond in een informele setting met de inwoners in gesprek.

Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in Retranchement is er een enquête uitgezet.
De periode dat deze enquête ingevuld kan worden, is verlengd tot maandag 8 oktober 2018: https://nl.surveymonkey.com/r/Retranchement2018.
De resultaten van de enquête worden tijdens de thema-avond op donderdag 11 oktober 2018 met de aanwezigen gedeeld.